Úvod

Aktuální upozornění

Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje bude naše škola od 22. 10. 2020 uzavřena do odvolání. Výuka přechází do režimu distančního vzdělávání. V případě potřeby se zákonní zástupci mohou obracet na třídní učitele. Děkujeme za pochopení.

Z důvodu zpřísňování protiepidemických opatření v souvislosti s šířením COVID-19 nebude s platností od 20.9.2020 umožněn zákonným zástupcům internátních dětí vstup do budovy školy. Bližší informace obdrží zákonní zástupci od třídních učitelů.

Od 10.9.2020 je povinné nošení roušky ve všech vnitřních prostorách školy. děti a žáci vykazující virové nebo infekční onemocnění nebudou do budovy školy vpuštěni.

Základní škola a mateřská škola logopedická má dlouholetou tradici nejen jako škola, ale i jako významné metodické a poradenské centrum, které ve své specializaci přesahuje daleko hranice Jihomoravského kraje. Speciální pedagogické centrum při škole má největší poradenský systém v České republice a odborně i metodicky řídí výchovu a výuku dětí s komunikačními potížemi. Škola se účastní mezinárodních projektů, včetně ověřování nových metodických postupů. Uzavřela smlouvu s Masarykovou univerzitou v Brně, poskytuje praxi studentům a podílí se tak na přípravě nových odborníků.

Základní škola a mateřská škola logopedická je umístěna v lesnatém údolí městské části Brno – Jundrov, v krásné, nově postavené budově s bazénem a tělocvičnou, uprostřed velké zahrady.

Dětem a rodičům nabízíme

  • Předškolní vzdělávání s rozšířenou individuální logopedickou péčí
  • Základní vzdělávání s rozšířenou logopedickou péčí
  • Mimoškolní aktivity v kroužcích zaměřených dle zájmu a talentu
  • Sportovní vyžití dětí a žáků v nově postavené tělocvičně a bazénu vč. rehabilitace
  • Ubytování v moderním prostředí splňujícím nejvyšší hygienické požadavky
  • Školní stravování – biologicky vyvážená strava a pitný režim
  • Psychologické a logopedické poradenství
  • Reedukaci řečových vad
  • Přednáškovou a vzdělávací činnost
  • Metodiku logopedické a výchovné práce